Education:

M.A. Fletcher School of Law and Diplomacy; M.S. London School of Economics; Ph.D. London School of Economics

Research Interests:

International Relations Theory, International Political Theory, Historical Sociology, Ethics, International Political Economy, International Migration.

Publications:

Hegel'in Uluslararası İlişkiler Kuramı: Dünya Tini, Devlet ve Savaş.

Kant ve Sonsuz Barış.

Yalvaç, Faruk (1991), "The Sociology of the State and the Sociology of International Relations", in Michael Banks and Martin Shaw (eds.), State and Society in International Relations, Hemel Hempstead, pp. 93-114.

Yalvaç, Faruk, "Rousseau'nun Savaş ve Barış Kuramı: Adalet Olarak Barış", Uluslararası İlişkiler Dergisi 4 (2007), ss. 120-160.

Yalvaç, Faruk, "Savaş ve Barış" Atila Eralp (der.) Devlet ve Ötesi: Uluslararası İlişkilerde Temel Kavramlar, 2. baskı, (istanbul: İletişim Yayınları, 2006), ss. 251-285.

Yalvaç, Faruk, "Jean Jacques Rousseau ve Uluslararası İlişkiler" (Ankara: Phoenix Yayınevi, 2007).

Yalvaç, Faruk, "Devlet" Atila Eralp (der.) Uluslararası İlişkilerde Temel Kavramlar (İstanbul: İletişim Yayınları, 2007), 3. baskı, ss. 15-52.


Last Updated:
30/08/2020 - 18:29