Prof. Dr. Pınar Bedirhanoğlu

Room No: 

H-214

Tel No: 

+90 (312) 210-3092

Fax No: 

+90 (312) 210-7983

E-mail: 

eflani{at}metu.edu.tr

Education: 

B.A. Ankara University; M.A. University of Reading; Ph.D. University of Sussex

Research Interests: 

Global political economy, capitalist development and crisis, neoliberalism, state, corruption, financialisation, neoliberal restructuring of the Turkish state, state-capital relations in Turkey, capitalist transformation in Russia, critique of the ‘transition’ discourse, neo-Gramscian perspective in IR. 

Publications:

Pınar Bedirhanoğlu (forthcoming in 2012) "Corruption of Anti-Corruption", The Building Global Democracy Programme, Structural Redistribution for Global Democracy, http://www.buildingglobaldemocracy.org.

Pınar Bedirhanoğlu (2012) "Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler" (Political Science and International Relations) in Gökhan Atılgan and E.Attila Aytekin (eds.) Siyaset Bilimi: Kavramlar, İdeolojiler ve Disiplinlerarası İlişkiler (Political Science: Concepts, Ideologies and Interdisciplinary Relations), İstanbul, Yordam.

Merih Angın and Pınar Bedirhanoğlu (forthcoming in 2012) "Privatization Processes as Ideological Moments: The Privatization of Large-Scale State Enterprises in Turkey in the 2000s", New Perspectives on Turkey, No.47.

Pınar Bedirhanoğlu (2010) "Küresel Kapitalist Krizin Yeniden Düşündürdükleri: Finansallaşma ve Devlet" (Rethinking on Financialisation and State within the Context of the Global Capitalist Crisis), Praksis, Vol.22, 41-71.

Pınar Bedirhanoğlu and Galip L.Yalman (2010) "Neoliberal Transformation in Turkey: State, Class and Discourse" in Alfredo Saad-Filho and Galip Yalman (eds.) Economic Transitions to Neoliberalism in Middle-Income Countries Policy Dilemmas, Crises, Mass Resistance, London, Routledge, 107-27.

Pınar Bedirhanoğlu (2009/2010) "Kitap Tanıtımı: Küresel Kapitalist Krizlerin Nedenlerini Simon Clarke'la Yeniden Düşünmek" (Book Review: Rethinking the Reasons of Global Capitalist Crises with Simon Clarke), Eğitim, Bilim, Toplum, Vol.8, No.29, 117-124.

Pınar Bedirhanoğlu (2009) "Küresel Kapitalist Krizin Siyasi İdaresi" (Political Management of the Global Capitalist Crisis), ATAUM E-Bülten, Sayı 7, Mayıs 2009, http://ataum.ankara.edu.tr/mayis.pdf.

Pınar Bedirhanoğlu and Galip Yalman (2009) "Neoliberal Küreselleşme Sürecinde Türkiye'de 'Yerel' Sermaye: Gaziantep, Denizli ve Eskişehir'den İzlenimler" (Local Capital in Turkey in the Process of Neoliberal Globalisation: Reflections from Gaziantep, Denizli and Eskişehir), Praksis, Vol.19, 241-66.

Pınar Bedirhanoğlu (2009) "Türkiye'de Neoliberal Otoriter Devletin AKP'li Yüzü" (The AKP Face of the Neoliberal Authoritarian State in Turkey) in İlhan Uzgel ve Bülent Duru (eds.) AKP Kitabı: Bir Dönüşümün Bilançosu (AKP Book: The Balance Sheet of a Transformation), Phoenix Yayınevi, 39-64.

Pınar Bedirhanoğlu (2008) "The State in Neoliberal Globalization: The Merits and Limitations of Coxian Conceptulizations" in Alison Ayers (ed.) Gramsci, Political Economy and International Relations Theory: Modern Princes and Naked Emperors, Palgrave, 89-108.

Pınar Bedirhanoğlu (2008) "Restrukturierung des türkischen Staates im Kontext der neoliberalen Globalisierung" (The Restructuring of the Turkish State in Neoliberal Globalization) in İlker Ataç, Bülent Küçük and Ulaş Şener (eds.), Perspektiven auf die Türkei: Geselschaftliche Dis-Kontinuitäten im Prozess der Europäisierung (Perspectives on Turkey: Social Discontinuities in the Europeanization Process), Westfälisches Dampfboot, 102-126.

Pınar Bedirhanoğlu (2008) "Devletin Sınıfsal İçeriği Bağlamında Türkiye'de Özgürlükçü Sol-Emperyalizm Karşıtı Sol Yarılmasını Yeniden Düşünmek" (Rethinking on the Libertarian Left/Anti-Imperialist Left Cleavage in Turkey within the Context of the State's Class Content), Doğudan, No.5, 36-45.

Pınar Bedirhanoğlu (2007) "The neoliberal discourse on corruption as a means of consent-building: reflections from post-crisis Turkey", Third World Quarterly, Vol. 28, No.7, October 2007, 1239-1254.

Pınar Bedirhanoğlu (2007) "Sermayenin Bir Birikim ve Rekabet Stratejisi Olarak Yolsuzluk ve Neoliberal Yolsuzlukla Mücadele Gündemi" (Corruption and The Neoliberal Agenda against Corruption as an Accumulation and Competition Strategy of the Capital), Eğitim, Bilim, Toplum, Vol.5, No.17, Winter 2007, 30-44.

Pınar Bedirhanoğlu (2006) "Terörle Mücadele Kanunu'nun Değiştirilmesi Tartışmaları" (Debates on the Amendment of the Anti-Terror Law), Mülkiyeliler Birliği Dergisi, No. 251-9, 3-5.

Pınar Bedirhanoğlu (2006) "Tarihsel ve Sınıfsal Bağlamı İçinde Yolsuzluk Tartışmaları" (Corruption Debates within Their Historical and Class Context) in Ceyhun Gürkan, Özlem Taştan and Oktar Türel (eds.) Küreselleşmeye Güney'den Tepkiler (Acts of Resistance from the South against Globalisation), Türk Sosyal Bilimler Derneği, Dipnot Yayınları, 163-183.

Pınar Bedirhanoğlu (2006) "Yolsuzluk, Yeni Sağın Hegemonya Mücadelesi ve Devletin Dönüşümü" (Corruption, Neoliberal Hegemonic Struggle, and the Transformation of State) in Burak Ulman ve İsmet Akça (eds.) İktisat, Siyaset ve Devlet Üzerine Yazılar: Prof.Dr.Kemali Saybaşılı'ya Armağan (Articles on Economics, Politics and State: Present to Prof.Dr.Kemali Saybaşılı), Bağlam Yayınları, 187-98.

Pınar Bedirhanoğlu (2004) "Gorbaçov'dan Yeltsin'e Rusya'da Farklı Reform Pratikleri ve Neoliberalizm" (Different Reform Practices of Gorbachev and Yeltsin in Russia, and Neoliberalism) in Saniye Dedeoğlu ve Turan Subaşat (eds.) Kalkınma ve Küreselleşme (Development and Globalisation), Bağlam Yayınları, 275-313.

Pınar Bedirhanoğlu (2004) "The Nomenklatura's Passive Revolution in Russia in the Neoliberal Era" in Leo McCann (ed.), Russian Transformations: Challenging the Global Narrative, RoutledgeCurzon, 19-41.

Pınar Bedirhanoğlu (2002) "Rusya'da Kapitalist Dönüşüm Süreci, Yolsuzluk ve Neoliberalizm" (Capitalist Transformation in Russia, Corruption and Neoliberalism), Toplum ve Bilim, 92, 217-233.

Galip L. Yalman ve Pınar Bedirhanoğlu (2002) "Neoliberalizmin Açmazları ya da Arjantin Fiyaskosunu Tartışmanın Önemi" (Impasses of Neoliberalism or the Importance of Discussing the Argentine Fiasco), Birikim, 154, February, 18-23.

Pınar Bedirhanoğlu (1999) "Asya Krizinden Rusya'ya..." (From the Asian Crisis to Russia...), Birikim, 119, March, 81-7.


Last Updated:
11/12/2023 - 14:29