2547 sayılı Kanun'un 44 (c) maddesi kapsamında azami eğitim öğretim süresi dolan Lisans öğrencileri ile ilgili Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosu'nun belirlediği Uygulama Usul ve Esasları uyarınca düzenlenen ek sınav takvimi bu bağlantıda bulunabilir. 


Son Güncelleme:
08/11/2022 - 19:03