Kamuoyunun Dikkatine,

Diploma törenleri, öğrencilerimiz kadar biz öğretim elemanları için de özel bir anlama sahiptir. Devrim Stadyumu'nda yapılması ODTÜ diploma törenlerinin en özgün niteliklerindendir.

Bu yıl mezun olacak öğrencilerimiz pandeminin yarattığı olağanüstülük ve mağduriyetleri yoğun biçimde yaşamışlardır. Diploma töreninin Devrim Stadyumu'nda yapılmasının onlar açısından bu nedenle ayrı bir önem taşıdığına inanıyoruz. Nitekim, mezun olacak öğrencilerimiz bu yöndeki taleplerini Bölüm öğretim üyelerimize geçtiğimiz günlerde yoğun biçimde yansıtmıştır.

Diploma töreninin, bu ortak beklenti dikkate alınarak bu törenle özdeşleşmiş Devrim Stadyumu'nda yapılmasını talep ediyoruz.

ODTÜ, Uluslararası İlişkiler Bölümü


Son Güncelleme:
19/07/2022 - 11:37